Sweet As The Moment When The Fanya Went "Pop" - You Need An Fanya.

Förändring

Posted Oct. 20, 2015, 11:51 p.m. By fanya

Jag tycker att det är sjukt intressant att följa den ekonomiska kris som är runt om i världen just nu. Självklart så vill jag inte att det ekonomiska systemet ska falla, men något måste göras, för det system som är nu kommer en dag att falla på grund av att människor har arbetat för att tjäna sina egna intressen istället för den stora massans intressen. Tror att vi inom kort kommer att se en väldigt förändring i världsscenen när det kommer till pengar, banker och aktier. Men hur nära denna förändring är vet jag inte, men jag tror att den är närmre än vad många vill tro. Tänk vad som händer om alla pengar i hela världen förlorar sitt värde?